Riksdagens protokoll 2006/07:127 Fredagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:127

Riksdagens protokoll

2006/07:127

Fredagen den 15 juni

Kl. 09:00 - 14:29

1 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2006/07:636

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:636 Korttidsstudiestöd och det livslånga lärandet 

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 18 juni 2007. 

Skälet till dröjsmålet är att jag har fått oförutsedda åtaganden. 

Stockholm den 13 juni 2007 
Utbildningsdepartementet 

Jan Björklund

2 § Svar på interpellation 2006/07:535 om skötsamhetskriterier för frivård inom kriminalvården

Anf. 1 Justitieminister BEATRICE ASK (m):

Fru talman! Kjell Eldensjö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.