Riksdagens protokoll 2006/07:11 Måndagen den 16 oktober

Riksdagens protokoll 2006/07:11

Riksdagens protokoll

2006/07:11

Måndagen den 16 oktober

Kl. 13:00 - 15:20

1 § Debatt med anledning av budgetpropositionen

Finansministern överlämnade regeringens proposition 2006/07:1 med förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.  

Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (m):

Herr talman! Ärade ledamöter! Det är i dag, med överlämnandet av 2007 års budgetproposition, som vi sätter en milstolpe mellan epoken Persson, som går mot sitt slut, och epoken Reinfeldt, som just har börjat. För den som ska summera epoken Persson kommer det säkert att finnas mycket att rikta kritik emot, men ingen kan komma ifrån att det under den perioden också har skett en kraftfull och ansvarsfull sanering av de svenska statsfinanserna. Våra barn och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.