Riksdagens protokoll 2006/07:105 Fredagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2006/07:105

Riksdagens protokoll

2006/07:105

Fredagen den 11 maj

Kl. 09:00 - 13:37

1 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält  

Mona Sahlin som ledamot i Utrikesnämnden och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, 

Ylva Johansson som ledamot i krigsdelegationen och 

Bo Bernhardsson som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. 

Andre vice talmannen förklarade valda till 

ledamot i Utrikesnämnden

Mona Sahlin (s) 

suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Mona Sahlin (s) 

ledamot i krigsdelegationen

Ylva Johansson (s) 

ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Bo Bernhardsson (s) 

2 § Svar på interpellation 2006/07:495 om likhet inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.