Riksdagens protokoll 2006/07:102 Tisdagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2006/07:102

Riksdagens protokoll

2006/07:102

Tisdagen den 8 maj

Kl. 13:30 - 15:40

1 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 10 maj

kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Finansminister Anders Borg (m), försvarsminister Mikael Odenberg (m), statsrådet Maria Larsson (kd), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) och statsrådet Cecilia Malmström (fp). 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2006/07:491

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:491 Direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag 

av Eva-Lena Jansson (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 5 juni 2007. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.