Riksdagens protokoll 2005/06:86 Tisdagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:86

Riksdagens protokoll

2005/06:86

Tisdagen den 14 mars

Kl. 13:30 - 19:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 mars. 

2 § Meddelande om information från regeringen

Tredje vice talmannen meddelade att
onsdagen den 29 mars kl. 9.00
skulle statsminister Göran Persson lämna rapport från Europeiska rådets möte den 23–24 mars, varigenom tidigare aviserad votering kl. 9.00 skulle utgå. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:266

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:266 av Alice Åström (v) 

Integritet 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 14 mars 2006. 

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.