Riksdagens protokoll 2005/06:81 Tisdagen den 7 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:81

Riksdagens protokoll

2005/06:81

Tisdagen den 7 mars

Kl. 13:30 - 16:05

1 § Svar på interpellation 2005/06:273 om satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna

Anf. 1 Statsrådet IBRAHIM BAYLAN (s):

Herr talman! Lars Ohly har frågat mig vad jag avser att göra för att ge unga kvinnor utrymme att utbyta erfarenheter och få kunskap att försvara sig själva i hotfulla situationer samt vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att få till stånd mer långsiktiga projekt för feministiskt självförsvar. 

Jag vill inleda med att tacka Lars Ohly för att han valt att lyfta upp denna viktiga fråga, nämligen hur vi ska göra vårt samhälle mera säkert och tryggt för flickor och kvinnor. Låt mig slå fast att det är helt oacceptabelt att flickor och kvinnor blir utsatta för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.