Riksdagens protokoll 2005/06:80 Måndagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:80

Riksdagens protokoll

2005/06:80

Måndagen den 6 mars

Kl. 10:00 - 11:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 21, 22, 23 och 24 februari. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 9 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Finansminister Pär Nuder, samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, justitieminister Thomas Bodström, försvarsminister Leni Björklund och statsrådet Barbro Holmberg. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:259

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:259 av Ulrik Lindgren (kd) 

Stöd till Sveriges norra inland 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 17 mars
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.