Riksdagens protokoll 2005/06:76 Tisdagen den 21 februari

Riksdagens protokoll 2005/06:76

Riksdagens protokoll

2005/06:76

Tisdagen den 21 februari

Kl. 13:30 - 16:06

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 14 och 15 februari. 

2 § Meddelande om parentation

Talmannen meddelade att
onsdagen den 22 februari kl. 9.00
skulle plenum inledas med parentation för att hedra minnet av riksdagsledamoten Inger Lundberg.  

3 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 23 februari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, statsrådet Ulrica Messing, statsrådet Morgan Johansson, statsrådet Carin Jämtin och statsrådet Ibrahim Baylan. 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.