Riksdagens protokoll 2005/06:75 Fredagen den 17 februari

Riksdagens protokoll 2005/06:75

Riksdagens protokoll

2005/06:75

Fredagen den 17 februari

Kl. 09:00 - 12:43

1 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att interpellationer skulle besvaras
måndagen den 6 mars kl. 10.00
. Tidigare aviserat bordläggningsplenum kl.12.00 skulle utgå. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:256

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:256 av Jan-Evert Rådhström (m) 

Ljuddämpare på jaktvapen 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 13 mars 2006. 

Skälet till dröjsmålet är för kort handläggningstid samt tjänsteresor. 

Stockholm den 13 februari 2006 
Justitiedepartementet 

Thomas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.