Riksdagens protokoll 2005/06:73 Onsdagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2005/06:73

Riksdagens protokoll

2005/06:73

Onsdagen den 15 februari

Kl. 09:00 - 16:00

1 § Utrikespolitisk debatt

Anf. 1 Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s):

Herr talman! Jag kan inte undgå att inleda den utrikespolitiska debatten med det som präglat världshändelserna den senaste tiden, händelser som kräver diskussion: protesterna mot publiceringen av provocerande bilder på profeten Muhammed.  

Vi har alla sett nyhetsbilderna av djup förödmjukelse och frustration samt av brinnande flaggor och ambassader – bilder som få har förväntat sig, men som tydligt visar hur sammanlänkad världen är numera. 

Det är viktigt att tydligt slå fast att vårt samhälle och regeringen försvarar yttrandefriheten, men den djupa kränkning som muslimer världen över upplever är en påminnelse om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.