Riksdagens protokoll 2005/06:40 Tisdagen den 29 november

Riksdagens protokoll 2005/06:40

Riksdagens protokoll

2005/06:40

Tisdagen den 29 november

Kl. 13:30 - 20:33

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 november. 

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2005/06:54 till socialutskottet 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Konstitutionsutskottets betänkanden 2005/06:KU1, KU11 och KU12  
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 2005/06:SfU2 och SfU4  

4 § Avstående från besittningsskydd

Föredrogs  

bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 
Avstående från besittningsskydd (prop. 2005/06:13). 

Anf. 1 STEN LUNDSTRÖM (v):

Herr talman! Det här betänkandet rör inskränkning av besittningsskyddet. Tyvärr har inte detta lett till någon större debatt runtom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.