Riksdagens protokoll 2005/06:137 Torsdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2005/06:137

Riksdagens protokoll

2005/06:137

Torsdagen den 8 juni

Kl. 12:00 - 21:42

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni. 

2 § Svar på interpellation 2005/06:412 om universitetsforskningens oberoende

Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY (s):

Herr talman! Cecilia Wikström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra möjligheterna för svenska forskare att bedriva långsiktig och fri forskning. Cecilia Wikström har också frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka de statliga lärosätenas självständiga ställning. 

De offentliga forskningsmedlen har ökat kontinuerligt sedan 1998, så snabbt att de i stort sett har hållit jämna steg med den snabba tillväxten i bnp. Sverige är i själva verket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.