Riksdagens protokoll 2005/06:118 Måndagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:118

Riksdagens protokoll

2005/06:118

Måndagen den 8 maj

Kl. 10:00 - 13:32

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 maj. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 11 maj kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Näringsminister Thomas Östros, statsrådet Hans Karlsson, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, statsrådet Barbro Holmberg och statsrådet Sven-Erik Österberg. 

3 § Svar på interpellation 2005/06:319 om resurstilldelning till högskolor

Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY (s):

Herr talman! Per Landgren har frågat mig om skillnader i resurstilldelning mellan Stockholm och Göteborg. Jag har tidigare besvarat samma frågeställning från Per Landgren i november 2005,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.