Riksdagens protokoll 2004/05:99 Onsdagen den 6 april

Riksdagens protokoll 2004/05:99

Riksdagens protokoll

2004/05:99

Onsdagen den 6 april

Kl. 09:00 - 22:04

1 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Anita Sidén
(m) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialförsäkringsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

Andre vice talmannen meddelade att
Tobias Billström
(m) avsagt sig uppdragen som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i kulturutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser.  

Andre vice talmannen meddelade att
Peter Danielsson
(m) avsagt sig uppdraget som ledamot i bostadsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

Andre vice talmannen meddelade att
Krister Hammarbergh
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida