Riksdagens protokoll 2004/05:92 Torsdagen den 17 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:92

Riksdagens protokoll

2004/05:92

Torsdagen den 17 mars

Kl. 12:00 - 19:46

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2004/05:442

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:442 av Staffan Danielsson (c) om situationen för företagare som driver egen firma 

Interpellationen kommer att besvaras den 15 april 2005. 

Skälet till dröjsmålet är att det inte finns utrymme i kammaren för besvarande av interpellationen inom föreskriven tid. 

Stockholm den 15 mars 2005 
Näringsdepartementet 
Hans Karlsson 
Enligt uppdrag 

Dag Ekman

Expeditionschef 

Interpellation 2004/05:443

Till riksdagen 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.