Riksdagens protokoll 2004/05:91 Onsdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:91

Riksdagens protokoll

2004/05:91

Onsdagen den 16 mars

Kl. 09:00 - 19:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 mars. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Roger Tiefensee
(c) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 17 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christina Andersson. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2004/05:FPM48 Ändring av detaljbestämmelser om livsmedelstillsatser
KOM(2004)650
till miljö- och jordbruksutskottet  

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.