Riksdagens protokoll 2004/05:82 Tisdagen den 1 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:82

Riksdagens protokoll

2004/05:82

Tisdagen den 1 mars

Kl. 13:30 - 19:30

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2004/05:392

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:392 av Chatrine Pålsson om hälsorisk av strålning från mobil 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 mars 2005. 

Skälet till dröjsmålet är utlandsresa. 

Stockholm den 24 februari 2005 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
Lena Sommestad 
Enligt uppdrag 

Lena Ingvarsson

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2004/05:410

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:410 av Nina Lundström om äldres rätt att välja boende 

Interpellationen kommer att besvaras den 22 mars 2005. 

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.