Riksdagens protokoll 2004/05:64 Onsdagen den 26 januari

Riksdagens protokoll 2004/05:64

Riksdagens protokoll

2004/05:64

Onsdagen den 26 januari

Kl. 09:00 - 16:08

1 § Särskild debatt om regeringens agerande och omständigheterna kring avvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed El Zari

Anf. 1 Statsrådet BARBRO HOLMBERG (s):

Fru talman! Debatten i dag handlar om regeringens agerande och omständigheterna kring avvisningen av två terroristmisstänkta egyptiska medborgare. Det är en fråga som i grunden är en migrationspolitisk fråga men som också har utrikespolitiska, rättsliga och polisiära aspekter. 

Fru talman! Det är alltid svårt att bedöma risker, att bedöma sannolikheten om något som ännu inte har inträffat kommer att inträffa. Ändå måste det göras. Det måste göras i det privata beslutsfattandet, och det måste också göras i det offentliga beslutsfattandet. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.