Riksdagens protokoll 2004/05:63 Tisdagen den 25 januari

Riksdagens protokoll 2004/05:63

Riksdagens protokoll

2004/05:63

Tisdagen den 25 januari

Kl. 13:30 - 22:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 17, 18 och 19 januari. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att ett meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan vecka 4 delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 27 januari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, näringsminister Thomas Östros, statsrådet Sven-Erik Österberg, statsrådet Ulrica Messing och socialminister Berit Andnor. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.