Riksdagens protokoll 2004/05:46 Onsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2004/05:46

Riksdagens protokoll

2004/05:46

Onsdagen den 8 december

Kl. 09:00 - 22:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 december. 

2 § Val av ny justitieombudsman

Anf. 1 GÖRAN LENNMARKER (m):

Herr talman! Konstitutionsutskottet har enhälligt föreslagit val av kanslichefen i justitieutskottet Cecilia Nordenfelt till ny justitieombudsman från och med den 1 januari nästa år till dess att nytt val genomförts under fjärde året därefter. 

Låt mig säga att Cecilia Nordenfelt är väl känd och respekterad i riksdagen. Hon har en bakgrund i Svea hovrätt. Hon har varit i justitieutskottet sedan 1987, varav tolv år som kanslichef. Hon är alltså mycket väl meriterad för detta viktiga uppdrag. 

Låt mig också erinra om att Justitieombudsmannen infördes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.