Riksdagens protokoll 2004/05:44 Måndagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2004/05:44

Riksdagens protokoll

2004/05:44

Måndagen den 6 december

Kl. 10:00 - 18:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 29 och 30 november. 

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Susanne Eberstein
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Andre vice talmannen meddelade att
Per-Olof Svensson
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 januari 2005. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Andre vice talmannen meddelade att
Niclas Lindberg
(s) avsagt sig uppdraget som ersättare för talmannen från och med den 1 januari 2005. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet och EU-nämnden

Andre vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.