Riksdagens protokoll 2004/05:42 Torsdagen den 2 december

Riksdagens protokoll 2004/05:42

Riksdagens protokoll

2004/05:42

Torsdagen den 2 december

Kl. 12:00 - 18:50

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 november. 

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Ronny Olander
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialförsäkringsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Andre vice talmannen meddelade att
Majléne Westerlund Panke
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Andre vice talmannen meddelade att
Göran Magnusson
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation från och med den 24 januari 2005. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott

Andre vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.