Riksdagens protokoll 2004/05:37 Torsdagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2004/05:37

Riksdagens protokoll

2004/05:37

Torsdagen den 25 november

Kl. 12:00 - 20:43

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 november. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Lars Lindén
(kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet från och med den 1 december. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält  

Ronny Olander som ledamot i arbetsmarknadsutskottet, 
Leif Jakobsson som ledamot i Utrikesnämnden, 
Marita Ulvskog som suppleant i Utrikesnämnden samt 
Arne Kjörnsberg som ledamot i Krigsdelegationen. 

Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.