Riksdagens protokoll 2004/05:134 Tisdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2004/05:134

Riksdagens protokoll

2004/05:134

Tisdagen den 7 juni

Kl. 09:00 - 18:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 30 och 31 maj samt för den 1 juni. 

2 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 9 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Vice statsminister Bosse Ringholm, statsrådet Hans Karlsson, socialminister Berit Andnor, statsrådet Barbro Holmberg och statsrådet Carin Jämtin. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2004/05:623

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:623 av Mia Franzén om sekretesslagstiftning och forskning 

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 8 juni
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.