Riksdagens protokoll 2004/05:131 Onsdagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 2004/05:131

Riksdagens protokoll

2004/05:131

Onsdagen den 1 juni

Kl. 09:00 - 21:17

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 maj. 

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Martin Nilsson
(s) ansökt om föräldraledighet under tiden den 1 augusti–30 september. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Thomas Strand
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Martin Nilsson. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till socialutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp under Martin Nilssons föräldraledighet anmält hans ersättare Thomas Strand som suppleant i socialutskottet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 1 augusti–30 september
till 

suppleant i socialutskottet

Thomas Strand 

4 § Meddelande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.