Riksdagens protokoll 2004/05:117 Tisdagen den 10 maj

Riksdagens protokoll 2004/05:117

Riksdagens protokoll

2004/05:117

Tisdagen den 10 maj

Kl. 13:30 - 18:54

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2004/05:529

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:529 av Sverker Thorén om Giwa 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 24 maj 2005. 

Skälet till dröjsmålet är mellankommande resa. 

Stockholm den 4 maj 2005 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
Lena Sommestad 
Enligt uppdrag 

Lena Ingvarsson

Expeditions- och rättschef  

Interpellation 2004/05:549

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:549 av Catharina Elmsäter-Svärd om rävbandmask 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 maj 2005. 

Skälet till dröjsmålet är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.