Riksdagens protokoll 2004/05:105 Torsdagen den 14 april

Riksdagens protokoll 2004/05:105

Riksdagens protokoll

2004/05:105

Torsdagen den 14 april

Kl. 10:00 - 18:35

1 § Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen

Anmäldes 

Proposition 
2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition 

Finansministern överlämnade 2005 års ekonomiska vårproposition 2004/05:100. 

Anf. 1 Finansminister PÄR NUDER (s):

Herr talman! Ärade ledamöter! Alla ni hemma som lyssnar och ser på denna debatt! För tio dagar sedan presenterade den europeiska kommissionen sina utsikter för hur den europeiska ekonomin ska utvecklas under detta år och kommande år. Det var en ganska dyster stämning där i Bryssel när kommissionären Almunia presenterade utsikterna. I år kommer tillväxten i EU att vara blott 2 %, i euroområdet 1,6 %. Han redovisade att den genomsnittliga arbetslösheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.