Riksdagens protokoll 2004/05:103 Tisdagen den 12 april

Riksdagens protokoll 2004/05:103

Riksdagens protokoll

2004/05:103

Tisdagen den 12 april

Kl. 13:30 - 21:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 april. 

2 § Svar på interpellationerna 2004/05:367, 368 och 369 om sex, samlevnad och barnkultur

Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY (s):

Fru talman! Margareta Israelsson, Tobias Billström och Annelie Enochson har i sina interpellationer ställt ett antal frågor som anknyter till Dramatiska institutets barndomsprojekt. Det finns ett nära samband mellan de olika frågorna, och de berör i stort sett hela Utbildnings- och kulturdepartementets ansvarsområde. Därför väljer jag att svara på dessa samlat och har också samrått med skolministern inför svaret. 

Jag ser mycket allvarligt på det som har rapporterats. Inget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.