Riksdagens protokoll 2003/04:99 Onsdagen den 21 april

Riksdagens protokoll 2003/04:99

Riksdagens protokoll

2003/04:99

Onsdagen den 21 april

Kl. 09:00 - 17:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 april. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2003/04:134 till skatteutskottet 

Skrivelser 
2003/04:101 till finansutskottet 
2003/04:137 till miljö- och jordbruksutskottet 

Motioner 
2003/04:T3–T15 till trafikutskottet 
2003/04:MJ49–MJ53 till miljö- och jordbruksutskottet 
2003/04:Sk33 till skatteutskottet 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Skatteutskottets betänkanden 2003/04:SkU23–SkU25  
Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU18  

4 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 15 april

BoU8 Bostadsförsörjningsfrågor 

Punkt 1
(Avskaffande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.