Riksdagens protokoll 2003/04:91 Onsdagen den 31 mars

Riksdagens protokoll 2003/04:91

Riksdagens protokoll

2003/04:91

Onsdagen den 31 mars

Kl. 09:00 - 22:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 mars. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att följande ledamöter avsagt sig sitt uppdrag som extra suppleant i konstitutionsutskottet: 

Christina Axelsson
(s) 

Anita Jönsson
(s) 

Eva Arvidsson
(s) 

Margareta Sandgren
(s) 

Camilla Sköld Jansson
(v) 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:347

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:347 av Ola Sundell om häktet i Östersund 

Interpellationen kommer att besvaras den 13 april 2004. 

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.