Riksdagens protokoll 2003/04:86 Tisdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2003/04:86

Riksdagens protokoll

2003/04:86

Tisdagen den 23 mars

Kl. 14:00 - 20:33

1 § Information från regeringen från det extra ministerrådsmötet den 19 mars om ett åtgärdspaket mot terrorism

Anf. 1 Justitieminister THOMAS BODSTRÖM (s):

Herr talman! Som ni känner till hade vi ett extra rådsmöte i Bryssel i fredags, ett extrainsatt möte. Därefter, i går, har det varit möte med utrikesministrarna. Regeringscheferna ska träffas på torsdag. Det här arbetet hänger naturligtvis ihop. 

När vi träffades var det första gången som de olika länderna träffades på den nivån efter de fruktansvärda händelserna i Madrid. En stor del bestod förstås i att uttrycka en allmän solidaritet till Spanien för det som skett. Vi fick också höra lite närmare om hur man nu arbetar från Spaniens sida.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.