Riksdagens protokoll 2003/04:85 Torsdagen den 18 mars

Riksdagens protokoll 2003/04:85

Riksdagens protokoll

2003/04:85

Torsdagen den 18 mars

Kl. 12:00 - 19:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:328

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson (c) om statens ansvar för Inlandsbanan 

Interpellationen kommer att besvaras den 30 mars 2004. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresa. 

Stockholm den 16 mars 2004 
Näringsdepartementet 
Ulrica Messing 
Enligt uppdrag 

Dag Ekman

Expeditionschef 

Interpellation 2003/04:330

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:330 av Rigmor Stenmark om husbyggen i Knivsta kommer att besvaras tisdagen den 30 mars. 

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.