Riksdagens protokoll 2003/04:76 Onsdagen den 3 mars

Riksdagens protokoll 2003/04:76

Riksdagens protokoll

2003/04:76

Onsdagen den 3 mars

Kl. 09:00 - 19:52

1 § Anmälan om kompletteringsval till utrikesutskottet

Talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Nina Lundström som suppleant i utrikesutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i utrikesutskottet

Nina Lundström (fp) 

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU9  
Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden 2003/04:MJU8 och MJU11  
Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU5  

3 § Staten och den finansiella sektorn

Anf. 1 CARIN LUNDBERG (s):

Godmorgon, herr talman! Vi inleder dagens arbetsplenum med att behandla en skrivelse från regeringen som vi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.