Riksdagens protokoll 2003/04:71 Onsdagen den 18 februari

Riksdagens protokoll 2003/04:71

Riksdagens protokoll

2003/04:71

Onsdagen den 18 februari

Kl. 09:00 - 18:12

1 § Aktuell debatt: Migrationspolitiken

Anf. 1 LARS LEIJONBORG (fp):

Herr talman! Alltfler ställer frågan: Vad håller Socialdemokraterna på med i migrationspolitiken? Varför lägger man till exempel fram en proposition om asylpolitiken så utformad att alla andra partier kommer att rösta emot den i befintligt skick? Varför sviker man sina utfästelser till de nya EU-länderna när det gäller att de som vill komma hit och jobba ska ha rätt att göra det? Och varför inträffar det gång på gång, trots den mycket utdragna asylprocessen, att man kommer fram till fel beslut, alltså kastar ut människor från landet som med en rimlig och human tolkning av lagarna borde fått stanna? Varför har man inte under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.