Riksdagens protokoll 2003/04:63 Onsdagen den 4 februari

Riksdagens protokoll 2003/04:63

Riksdagens protokoll

2003/04:63

Onsdagen den 4 februari

Kl. 09:00 - 16:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 januari. 

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2003/04:64 till skatteutskottet 

3 § Sjöfylleri

Anf. 1 REZENE TESFAZION (s):

Fru talman! Följande debatt om lagutskottets betänkande LU6 berör tre motioner och gäller lagstiftningen om sjöfylleri. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden år 2003. 

I motionerna förordas införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anses som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna och hänvisar till pågående
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.