Riksdagens protokoll 2003/04:62 Tisdagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2003/04:62

Riksdagens protokoll

2003/04:62

Tisdagen den 3 februari

Kl. 14:00 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 27 och 28 januari. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 5 februari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Kulturminister Marita Ulvskog, utbildningsminister Thomas Östros, statsrådet Morgan Johansson, försvarsminister Leni Björklund och statsrådet Barbro Holmberg. 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2003/04:232

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:232 av Lars Leijonborg (fp) om Europeiska rådets planer på att slopa vapenembargot mot Kina 

Interpellationen kommer att besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.