Riksdagens protokoll 2003/04:43 Fredagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2003/04:43

Riksdagens protokoll

2003/04:43

Fredagen den 5 december

Kl. 09:00 - 16:12

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2003/04:106

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:106 av Christer Nylander (fp) om skånsk växtkraft och Sveriges tillväxtpolitik 

Interpellationen kommer att besvaras den 5 december 2003. 

Skälet till dröjsmålet är stor arbetsanhopning och ett sedan länge planerat arrangemang som det inte varit möjligt att ändra tid för. 

Stockholm den 27 november 2003 
Näringsdepartementet 
Ulrica Messing 
Enligt uppdrag 

Dag Ekman

Expeditionschef 

Interpellation 2003/04:122

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly (v) om delegationsbesök i Nigeria 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.