Riksdagens protokoll 2003/04:26 Onsdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2003/04:26

Riksdagens protokoll

2003/04:26

Onsdagen den 12 november

Kl. 09:00 - 20:48

1 § Särskilt anordnad debatt om utvecklingen i Stockholmsregionen

Anf. 1 Statsrådet LARS-ERIK LÖVDÉN (s):

Herr talman! Sambandet mellan tillväxt och välfärd är starkt. En ekonomi i tillväxt skapar resurser som kan öka rättvisan och tryggheten i samhället. Men tillväxten ger också fler möjligheter att skapa sig ett rikare liv. Fler får möjlighet att utbilda sig, att skaffa ett jobb, att förverkliga sina drömmar. 

I dag bromsas den ekonomiska utvecklingen av den svaga internationella konjunkturen. Trots detta ser det bättre ut i Sverige än på många andra håll i världen. Om vi jämför oss med övriga EU kan vi se att Sverige har haft en högre tillväxt. Det är ingen slump. I Sverige har vi länge
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.