Riksdagens protokoll 2003/04:126 Onsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2003/04:126

Riksdagens protokoll

2003/04:126

Onsdagen den 2 juni

Kl. 09:00 - 17:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 maj. 

2 § Meddelande om öppet hus i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att öppet hus i riksdagen skulle äga rum
lördagen den 13 november
och inte lördagen den 16 oktober som felaktigt angivits i den preliminära planen för kammarens sammanträden. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Svar på interpellation 2003/04:468 om jämställdhetspolitiken

Anf. 1 Statsrådet MONA SAHLIN (s):

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat statsministern om jämställdhetsintegrering och om jämställdhetspolitikens feministiska maktperspektiv är tydligt nog. Som ansvarig för samordning av regeringens jämställdhetspolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.