Riksdagens protokoll 2003/04:121 Tisdagen den 25 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:121

Riksdagens protokoll

2003/04:121

Tisdagen den 25 maj

Kl. 12:00 - 20:21

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Riksdagen samlas i dag till partiledardebatt till tonerna av missnöjda företagare. Göran Perssons taktik att säga till folk vad folk vill höra men därefter inte göra någonting ser åtminstone ut att synas i sömmarna av landets företagare. Det tror jag i grunden är väldigt bra. Det finns stor grund för deras oro. 

Vi har många exempel på företagare som känner sig utsatta i en ny konkurrenssituation. Tidningen Affärsvärlden har i sitt senaste nummer gått igenom 165 av landets största tillverkningsenheter med över 500 anställda och i 40 fall funnit att det diskuteras nedläggning eller stora neddragningar till följd av den nya konkurrenssituationen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.