Riksdagens protokoll 2003/04:108 Tisdagen den 4 maj

Riksdagens protokoll 2003/04:108

Riksdagens protokoll

2003/04:108

Tisdagen den 4 maj

Kl. 14:00 - 18:55

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 april. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Annica Jonsson som suppleant i kulturutskottet under Rossana Dinamarcas föräldraledighet. 

Talmannen förklarade vald under tiden
den 4 maj–4 juni
till 

suppleant i kulturutskottet

Annica Jonsson (v) 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2003/04:431

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:431 av Håkan Larsson (c) om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB 

Interpellationen kommer att besvaras den 4 maj 2004. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.