Riksdagens protokoll 2003/04:105 Torsdagen den 29 april

Riksdagens protokoll 2003/04:105

Riksdagens protokoll

2003/04:105

Torsdagen den 29 april

Kl. 12:00 - 19:22

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 april. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Göran Hägglund
(kd) avsagt sig uppdragen som ledamot i riksdagens valberedning och som suppleant i riksbanksfullmäktige, 
att
Alf Svensson
(kd) avsagt sig uppdragen som ledamot i Utrikesnämnden, som ledamot i krigsdelegationen och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, 
att
Inger Davidson
(kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i Utrikesnämnden, 
att
Ragnwi Marcelind
(kd) avsagt sig uppdragen som ledamot i justitieutskottet och som suppleant i näringsutskottet, 
att
Olle Sandahl
(kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet, 
att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.