Riksdagens protokoll 1989/90:46

Riksdagens protokoll 1989/90:46

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1989/90:46

Torsdagen den 14 december

Kl. 9.00-23.10

1
§ Återkomst

Arméns utveckling

och totalförsvarets

Talmannen meddelade att Berit Löfstedt (s) denna dag återtagit sin plats i    
planeringssystem,

riksdagen, varigenom Christer Hälls tjänstgöring som ersättare upphört.

m.m.

2 § Justering av protokoll

Justerades
protokollet för den 6 december.

3§ Avsägelser

Talmannen meddelade att avsägelser inkommit från
dels Kjell Nilsson (s) från uppdraget som suppleant i socialutskottet, dels
Gertrud Sigurdsen (s) från uppdraget som suppleant i trafikutskottet.

Kammaren
biföll dessa framställningar

4          §
Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets
betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.