Riksdagens protokoll 1988/89:41

Riksdagens protokoll 1988/89:41

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1988/89:41

Torsdagen den 8 december

Kl. 09.00

Förhandlingarna
leddes fill en början av förste vice talmannen. 1 § Justerades protokollet för
den 30 november.

2 § Företogs    till    avgörande   
arbetsmarknadsutskottets    betänkanden , 1988/89:AU4 och AU5, finansutskottets
betänkande 1988/89:FiUll, lagut­skottets   betänkande   1988/89:LU7   samt  
utrikesutskottets   belänkande 1988/89:UU15 (beträffande debatten i dessa
ärenden, se prot. 40).

Arbetsmarknadsutskottets
betänkande 4

Mom. I
(arbetsmarknadslagarnas utformning och effekter) Hemställan

Utskottets
hemställan bifölls med 172 röster mot 125 för hemställan i reservation 1 av
Elver Jonsson m.fl. 1 ledamot avstod från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.