Riksdagens protokoll 1985/86:131

Riksdagens protokoll 1985/86:131

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1985/86:131

Tisdagen den 29 april em.

Kl. 19.30

Förhandlingarna leddes till en början av andre vice
talmannen.

10 § Fortsattes behandlingen av
socialförsäkringsutskottets betänkanden 1985/86:14, 15 och 16 (forts, från
prot. 130).

Sjukförsäkringen
(forts. SfU 16)

Anf. 80
MARGARETA ANDREN (fp):

Herr talman! Socialförsäkringarna utgör en omistlig del av
det sociala skyddsnätet. Socialförsäkringarna är avsedda att ge ekonomiskt
skydd vid sjukdom, arbetsskada, invaliditet, arbetslöshet, m.m.

De flesta försäkringar är obligatoriska, men några är frivilliga.
Genom avtal mellan arbetsmarknadens parter har många grupper ett skydd utöver
det lagstadgade.

Socialförsäkringarnas kostnader
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.