Riksdagens protokoll 1982/83:137

Riksdagens protokoll 1982/83:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1982/83:137

Onsdagen den 4 maj fm.

Kl. 10,00

1  § Justerades protokollet för den 26
april.

2  § Föredrogs men bordlades åter
Skatteutskottets betänkanden 1982/83:45-48 Lagutskottets betänkande 1982/83:38
Försvarsutskottets betänkanden 1982/83:12-14 Utbildningsutskottets betänkande
1982/83:33

3 § Internationellt utvecklingssamarbete m. m.

Föredrogs utrikesutskottets
betänkande 1982/83:20 om internafionellt utveckhngssamarbete m. m. (prop.
1982/83:100 delvis).

Anf. 1 TALMANNEN:

I fråga om detta betänkande hålls
gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen
får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.

Anf. 2
Utrikesminister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.