Riksdagens protokoll 1981/82:26 (12-17 november 1981)

Riksdagens protokoll 1981/82:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1981/82:26

Fredagen den 13 november

Kl. 09.00

Nr 26

Fredagen den 13 november 1981

Kompletieringsval till utskott

Om ijfågasatt nedläggning av civilförsvarsskolan i
Katrineholm

Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen.

1 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Anf. 1 TREDJE VICE TALMANNEN:

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i
socialutskottet under Evert Svenssons ledighet anmält hans ersättare Sverre
Palm.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i sociahttskoltet Sverre Palm (s)

2§ Justerades protokollet för den 5 innevarande månad.

3
§ Svar på fråga 1981/82:83 om ifrågasatt nedläggning av civilför­svarsskolan i
Katrineholm

Anf.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.