Riksdagens protokoll 1979/80:53 (13-14 december 1979)

Riksdagens protokoll 1979/80:53

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1979/80:53

Fredagen den 14 december

Kl. 09.00

§ 1 Justerades protokollet för den 6 innevarande månad.

Nr
53

Fredagen
den 14 december 1979

Om
en effektiv katastrofberedskap i Kalmar län

§ 2 Om en effektiv
katastrofberedskap i Kalmar län

Kommunministern KARL BOO erhöll
ordet för att besvara Arne Anderssons i Gamleby (s) den 29 november anmälda
fråga, 1979/80:182, och anförde:

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby har frågat mig om
jag är beredd att i god tid före juluppehållet ge länsstyrelsen i Kalmar län
möjligheter att inrätta ett tillfredsställande joursystem för
katastrofsituationer.

Bakgrunden till frågan är bl. a. de våldsamma snöoväder
som i början av detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.