Riksdagens protokoll 1972:148 (16-29 december 1972)

Riksdagens protokoll 1972:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1972:148

Fredagen den

29 december 1972

Fredagen den 29 december                                     --------------

Kl. 12.00

Sedan herr talraannen beslutat att karamarens vid höstsessionens slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 11, 12, 13, 14, 15 och 16 december inför följande ledamöter;

herr WUclund i Stockholm (fp)

herr Persson i Stockholm (s)

herr Sjönell (c)

herr Werner i Tyresö (vpk)

herr Fridolfsson i Stockholra (ra)

herr Claeson (vpk)

Dessa protokoll samt protokollet för dagens sararaanträde godkändes.

In fidera

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemert