Protokoll 2022/23:53 Fredagen den 27 januari

Riksdagens protokoll 2022/23:53

§ 1  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Ingemar Kihlström (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas partigrupp anmält Yusuf Aydin som suppleant i utrikesutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i utrikesutskottet

Yusuf Aydin (KD)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:128

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:128 Ökad kunskap om rasism i vården och omsorgen

av Annika Hirvonen (MP)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 2 februari 2023.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.